Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa harjoitellaan tavoitteiden mukaisia valmiuksia ja taitoja kehitykselleen sopivilla toiminnoilla. Terapiassa toimintoina voivat olla erilaiset leikit, pelit, luovat toiminnat tai arjen taitojen harjoittelu. Toimintaterapiassa toiminta muokataan lapselle sopivan haastavaksi ja motivoivaksi. Toimintaterapiassa on tärkeätä, että toiminta tuottaa lapselle iloa, oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia. Lue lisää..

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on monipuolista kuntoutusta, jossa välineenä käytetään erilaisia musiikillisia menetelmiä (mm. soittaminen, laulaminen, musiikin kuunteleminen). Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille, eikä se edellytä musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Lue lisää..

Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Vanhempainohjaus on lapsiasiakkaiden kohdalla keskeistä. Valmennuksessa sovelletaan mm. kognitiivis-behavioraalisen ja ratkaisukeskeisen terapian sekä käyttäytymisohjauksen menetelmiä (esim. tavoitteen asettaminen, ajanhallinnan menetelmät, tavoite-palkkiomenetelmät, voimavarojen hyödyntäminen ja kuvastruktuurien luominen).