Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Vantaan Terapiakeskus Oy

Asematie 11 A 16, 01300 Vantaa

Y-2798500-6

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Latosaari

050 3307795

kaisa.latosaari@vantaanterapiakeskus.fi

 

Rekisterin nimi

Vantaan Terapiakeskus Oy asiakasrekisteri

Osarekisterin nimi

Vantaan Terapiakeskus Oy laskutustiedot

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan palveluun ja kuntoutukseen liittyvä tutkiminen, suunnittelu ja toteuttaminen ja laskutus.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhdyshenkilö / lähiomainen, hoitotiedot, tutkimustiedot, terapiasuunnitelman tiedot ja terapiamuistiinpanot.

Osarekisteri sisältää: laskutusosoite, potilaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numero, terapioiden käyntikerrat ja päivämäärät. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä eikä tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot, asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta sekä hoitavilta ja maksavilta yksiköiltä ja lähiyhteisöltä saadut tiedot. Asiakassuhteessa muodostuneet tiedot.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja luovuttaessa noudatetaan henkilötietolakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan tai hänen huoltajien kanssa tehtyä terapiasuunnitelmaa. Tietoja käsitellään vain asiakassuhteeseen liittyvinä. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain asiakkaan suostumuksella terapiasuunnitelman mukaisesti tai erillisellä kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeuteilla itsellään.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

Aineistot säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, tabletilla tai erillisellä muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja / tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoleiselta käytöltä. Muistitikkua ja irtokovalevyä säilytetään lukitussa kaapissa. Terapeuteilla on käytössä sähköinen potilasjärjestelmä Diarium, joka sisältää              potilasrekisterin, ajanvarauksen ja laskutustoiminnot.

C. Laskutustiedot osarekisterissä

Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada ne kirjallisena. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle kirjallisena kohdennettuna ja allekirjoitettuna, mielellään Tietosuojavaltuutetun toimiston internet sivuilta saatavaa lomaketta käyttäen. Rekisterin pitäjä antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheen korjaamista, pyyntö tulee tehdä kirjallisena. Pyynnössä tulee yksilöidä tarkasti mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

 

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat dataa, joka tallentuu sivustoa selaavan kävijän koneelle yleensä muistiksi jo tehdyistä toimista. Esim. sivuston käyttäjän tekemistä valinnoista, täytetyistä yhteystiedoista tai muusta vastaavasta sivuston käyttöä helpottavasta datasta tallentuu monesti eväste. Näiden tietojen avulla voimme kehittää palveluamme ja käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 

Evästeet ja Vantaan Terapiakeskus

Käytämme sivustollamme evästeitä, ja meidän velvollisuutemme on ilmoittaa niistä. Myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat. Alla listaus käyttämistämme evästeistä ja tietoa siitä, mihin niitä käytämme.

 

Google Analytics

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja kävijöiden liikkeitä. Tätä dataa ei kuitenkaan pysty yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia.

 

Ota yhteyttä

Sivuston eri yhteydenottolomakkeet keräävät myös evästeitä. Näissä yhteyksissä myös käyttäjän henkilötietoja tallennetaan, mutta niitä ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ja kaikki tiedot ovat hyvässä turvassa palomuurein ja vahvoin salasanoin suojatussa ympäristössä.

 

Wordfence

Wordfence on sivuston turvallisuusjärjestelmä, joka muun muassa seuraa sivustolle kirjautumisia, kirjautumisyrityksiä sekä salasanojen palautuksia ja -palautusyrityksiä. Wordfencen avulla voidaan sulkea sivustolta pois käyttäjiä esim. tietyn IP-osoitteen mukaan. Lue lisää Wordfencen käyttämistä evästeistä: https://www.wordfence.com/help/dashboard/options/#disable-cookies.

 

Yhteenveto

Vantaan Terapiakeskus kerää kävijöistään dataa. Datan kautta kerättyjä sekä sivuston käyttäjän itsensä antamia henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain Vantaan Terapiakeskuksen työntekijöiden toimesta ja niitä säilytetään niin kauan, kun tarpeelliseksi nähdään, ottaen huomioon tietojen käyttötarkoitus. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaajien tietoja voidaan säilyttää niin kauan, kun asiakas haluaa uutiskirjeen saada. Käytämme evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sen, että sivusto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

 

 

 

 

 

 

Vantaan Terapiakeskus Oy on yksityinen kuntoutusalan yritys, joka tarjoaa palveluita lapsille ja nuorille. Tarjoamme musiikkiterapiaa, toimintaterapiaa ja rauhoittumisen apuvälineitä. Meiltä löytyy erityisosaamista lasten ja nuorten neurologisesta ja neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta.

Yhteystiedot

050 330 7795
Etunimi.Sukunimi @vantaanterapiakeskus.fi

Käyntiosoite:
Tikkuraitti 11 A 16, 4 krs.
01300 Vantaa